تماس با پزشک از طریق تلگرام تماس با پزشک نوبت دهی آنلاین دکتر بهار اشجعی

دکتر بهار اشجعی

دارای بورد فوق تخصصی در جراحی کودکان و نوزادان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان

مدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران

تصویر رزومه دکتر اشجعی

تعداد مقالات

۱۷

۵%

مقالات با همکاری بین المللی

استناد

۵۰

۰%

خود استنادی

G-Index

۷

۵%

مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore

سوابق آموزشی

دکتر بهار اشجعی متولد سال ۱۳۴۷ ، دوره پزشکی عمومی را در دانشگاه شهید بهشتی تهران گذراندند و بعد از اتمام دوره پزشکی  عمومی به تحصیل در رشته جراحی عمومی در دانشگاه شهید بهشتی تهران پرداختند، بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی در رشته جراحی عمومی، در رشته جراحی اطفال پذیرفته شدند و دوره جراحی اطفال را در دانشگاه علوم پزشکی تهران گذراندند و موفق به کسب رتبه اول کشوری در برد فوق تخصصی جراحی اطفال شدند.

1- MD

پزشكي عمومی، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی، تهران، ايران, 1373
Thesis Title: SURVIVAL 5 ساله بعد از عمل جراحی كانسر سرويكس در بيمارستان امام حسين

2- Resident

جراحي عمومي, دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي, تهران, ايران, 1380
Thesis Title:نتايج عمل جراحي در لنف ادم اندام تحتاني در بيمارستان شهداء تجريش
Supervisor:دكتر موسوي

3- Postdoctoral fellowship

جراحي كودكان, دانشگاه تهران, تهران, ايران, 1/7/1384
Thesis Title: نتايج جراحي ميكتومي آ نوركتال در كودكان مبتلا به هيرشپرونگ با سگمان كوتاه
Supervisor: دكتر ولي الله محرابي . دكتر جواد احمدي

 

کارگاه ها

۱- كارگاه آشنائی با فرصتها و فرآيندهای پژوهشی (۶ ساعت )

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران, .مركز توسعه پژوهش و معاونت پژوهشی دانشگاه تهران, دی ۱۳۹۰ Learner

۲- انتشار كتاب هی آكادميک توسط ناشران بين المللی ( ۶ ساعت)

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران, اداره انتشارات و علم سنجی , دی ۱۳۹۰ Learner

۳- كارگاه آمار واس.پی.اس.اس (۲۷ ساعت)

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران, مركز پژوهشهای علمی دانشجويان و مركز رشد استعدادهای درخشان , آذر ۱۳۹۰ Learner

۴- كارگاه دوروزه مرور سيستماتيک (۱۱ ساعت )

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درماني تهران, اداره انتشارات و علم سنجی , آذر ۱۳۹۰ Learner

۵- كارگاه جستجو درTUMS

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران, مركز پژوهشهای علمی دانشجويان و مركز رشد استعدادهای درخشان , شهريور ۱۳۹۰ Learner

۶- كارگاه دو روزه داوری و نقد مقاله ( ۱۱ ساعت)

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران, اداره انتشارات و علم سنجی , Learner

۷- كارگاه چگونه مقاله منتشر كنيم  ( ۶ ساعت )

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران, اداره انتشارات و علم سنجی , شهريور ۱۳۹۰ Learner
 

۸- كارگاه جستجوی منابع الكترونيک  (۶ ساعت )

پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران, اداره انتشارات و علم سنجی , تير۱۳۹۰ Learner

۹- كارگاه دو روزه چگونه مقاله بنويسيم  ( ۱۱ ساعت )

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران, اداره انتشارات و علم سنجی , تير۱۳۹۰ Learner

۱۰- جستجوی منابع الكترونيک سطح پيشرفته (۶ ساعت)

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران, اداره انتشارات و علم سنجی , تير۱۳۹۰ Learner

۱۱- كارگاه مالكيت فكری ۱و۲

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران, سالن شورای معاونت پژوهشی دانشگاه, آذر ۱۳۹۰ Learner

راهنما

۱- تعیین سن تشخیص هیپوسپادیاز در کودکان مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان در سال ۹۷

مهشید حسینی,MD, پزشکی

۲- تعیین سن تشخیص UDT در کودکان مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان در سال ۹۷

امید حبیبی,MD, پزشکی

۳-  بررسی مقایسه عوراض جراحی ترانس آنال اندورکتال پولترو در دو روش تغذیه زود هنگام و تغذیه سنتی در بیماران مبتلا به هیرشپرونگ مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان از فروردین ۱۳۹۵ لغایت فروردین ۱۳۹۶

محمد هواش,MD, پزشکی

۴- بررسی پرزانتاسیون های مختلف دوپلیکاسیون روده در کودکان جراحی شده در مرکز طبی کودکان از فروردین ۱۳۸۸ لغایت فروردین ۱۳۹۷

محمد غفوری,MD, پزشکی

۵- بررسی فراوانی پرزانتاسیون های مختلف دیورتیکول مکل در کودکان جراحی شده در مرکز طبی کودکان از فروردین ۱۳۸۰ لغایت فروردین۱۳۹۰

ناصرلعلی,MD, پزشکی

۶- بررسی فراوانی پرزنتاسیون های مختلف کیست کلدوک در کودکان جراحی شده در مرکز طبی کودکان از فروردین ۱۳۹۰ لغایت فروردین۱۳۹۸

ارمغان عربی,MD, پزشکی

۷- بررسی دقت تشخيصی باريم انما در طول قطعه آگانگليونيک در نوزادان و شيرخواران مبتلا به هيرشپرونگ كه تحت عمل جراحی ترانس آنال اندوركتال پولتروی يک مرحله ای قرار می گيرند در مركز طبی كودكان از فروردين ۱۳۹۵ تا فروردين ۱۳۹۶

حسین الشایب,MD, پزشکی

۸- بررسی نتایج حفظ عملکرد تخمدان بدون انجام اووفورکتومی در موارد تورشن تخمدان

نورا بیگدلی,Postdoctoral fellowship , جراحی کودکان

۹- بررسی سن مراجعه کودکان مبتلا به هیرشپرونگ و ارتباط آن با علایم بالینی و عوامل دموگرافیک در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی اطفال تهران بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸

مهشید حسینی,MD, پزشکی

۱۰- بررسی نقش کورنیدل بیوپسی در تشخیص توده های شکمی اطفال در بخش جراحی مرکز طبی کودکان از فروردین 1390 لغایت دی ماه 1398

فاطمه پازوکی,MD, پزشکی

۱۱- بررسی نتایج و عوارض بلند مدت بعد از عمل جراحی گاستریک پول آپ در کودکان مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان که به دلیل سوختگی مری از مهرماه ۱۳۹۰ لغایت مهرماه ۱۳۹۷ تحت عمل جراحی قرار گرفته اند

امیرحسین پارسایی,MD, پزشکی

۱۲- بررسی علایم و نشانه های مختلف کیست هیداتید در کودکان جراحی شده در مرکزطبی کودکان از فروردین ۱۳۸۷ لغایت فروردین ۱۳۹۸

شادی عبدالرحیمی,MD, پزشکی

۱۳- مقایسه عوارض جراحی هپاتیکوژونوستومی روکس ان وای در کودکان مبتلا به کیست کلدوک در دو روش تغذیه زودهنگام و تغذیه دیررس در بیماران مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان از دی ۹۶ لغایت دی۹۷

آرین افضلیان مند ,MD, پزشک

۱۴- بررسی فراوانی پرزانتاسیونهای مختلف انواژیناسیون در کودکان جراحی شده در مرکز طبی کودکان از فروردین ۱۳۹۰ لغایت فروردین ۱۳۹۸

ساناز ورشوچی,MD, پزشکی

۱۵- مقایسه عوارض جراحی کازایی در دو روش تغذیه زودهنگام و تغذیه سنتی در بیماران مبتلا به آترزی مجاری صفراوی مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان از دی ماه ۱۳۹۶ لغایت دی ماه ۱۳۹۷

سروش علیزاده,MD, پزشکی

۱۶- بررسی دقت تشخیصی فروزن سکشن در نوزادان و شیرخواران مبتلا به بیماری هیرشپرونگ که تحت عمل جراحی ترانس آنال اندورکتال پولتروی یک مرحله ای قرار می گیرند در مرکزطبی کودکان از شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵

مصطفی ضیاالدینی,MD, پزشکی

۱۷- بررسی تاثیر نوع و سن ختنه روی تنگی مآ در بیمارستان مرکزطبی اطفال شهر تهران در سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶

گیسو دربان حسینی,MD, پزشکی

۱۸- بررسی پرزانتاسیونهای مختلف هیرشپرونگ در کودکان جراحی شده در مرکزطبی کودکان از فروردین ۱۳۹۲ لغایت فروردین ۱۳۹۷

بهناز برزگری,MD, پزشکی

۱۹- بررسی ارزش تشخیصی هر یک از یافته های سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد در کودکان ۱-۱۵ ساله مراجعه کننده به مرکز طبی اطفال تهران در سال ۸۹

نوشین نجمی,MD, پزشکی

۲۰- تعیین ارتباط تغذیه با شیرمادر و آبسه پری آنال در شیرخواران مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان از بهمن ۱۳۹۲ لغایت بهمن ۱۳۹۵

افشار قمری خامنه,MD, پزشکی

۲۱- بررسی وضعیت دفع در بیماران مبتلا به هیرشپرونگ تحت عمل جراحی یک مرحله ای ترانس آنال اندورکتال پولترو طی ده سال گذشته در بیماران مرکز طبی کودکان

رحمان خسروی,Postdoctoral fellowship , جراحی کودکان

۲۲- بررسی نقش بیوپسی باز ریه به روش مینی توراکوتومی در تشخیص بیماریهای مزمن ریوی در کودکان مبتلا به بیماری مزمن ریوی ناشناخته بستری شده در مرکز طبی کودکان که تحت بیوپسی ریه قرار گرفته اند از فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴

مجتبی آقابراری,MD, پزشکی

۲۳- بررسی فراوانی و شیوع عوارض پس از cut down در بیماران بستری در مرکز طبی کودکان از تیرماه ۱۳۸۴ لغایت تیرماه ۱۳۹۱

حمیده جمشیدی,MD, پزشکی

۲۴- بررسی ارتباط بین شیر مصرفی در شش ماه نخست زندگی و بروز انتوساسپشن در بیماران مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان از فروردین ۱۳۸۹ تا آذر ۱۳۹۱

مهدی حیدری,MD, پزشکی

۲۵- ارزش تشخیصی آسپیراسیون سوزنی fine needle aspiration cytology FNAC در مقایسه با نمونه برداری بافتی tissue biopsy در تومور های شکمی اطفال

امرالله سلیمی,Postdoctoral fellowship , جراحی کودکان

۲۶- بررسی تاثیر استفاده از میتومایسین در موفقیت عمل دیلاتاسیون مری در کودکان مبتلا به سوختگی مری مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان از شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵

صالح آقایی,MD, پزشکی

۲۷- بررسی ارتباط نتیجه پاتولوژی با اندازه و محل لنف نود اکسیزیون شده در بیماران مبتلا به لنفادنوپاتی تحت بیوپسی باز لنف نود بین سالهای ۹۳-۹۵

عباس شربو,MD, پزشکی

۲۸- مقایسه نتایج سونوگرافی و معاینه بالینی در تشخیص هرنی اینگوینال در مراجعین به مرکزطبی کودکان در سال ۹۲-۹۳

شیوا هزارخانی,MD, پزشکی

۲۹- بررسی فراوانی پرزانتاسیون های مختلف دیورتیکول مکل در کودکان جراحی شده در مرکز طبی کودکان از فروردین ۱۳۸۰ لغایت فروردین ۱۳۹۰

ناصر لعلي,MD, پزشكي, ۱۳۹۰

۳۰- بررسي فراواني توده هاي شكمي جراحي شده در مركز طبي كودكان از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹

مهشید حسینی,MD, پزشکی

۳۱- بررسي فراواني انواع مختلف IV ACCESS و شاخصهاي مرتبط با عملكرد آنها در بيماران بستري در مركز طبي كودكان تير ماه ۱۳۸۵ لغايت تير ماه ۱۳۸۸

مهشید حسینی,MD, پزشکی

۳۲- نتايج اثر بخشي تزريق بوتاكس در كودكان مبتلا به يبوست مزمن مراجعه كننده به مركز طبي كودكان از خرداد ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۸۷

محمد براتوند,MD, پزشكي, ۱۳۸۹

۳۳- بررسي سن مراجعه به جراح اطفال در كودكان مبتلاء به UDT در بيمارستان مركز طبي كودكان طي ۵ سال گذشته

احسان وزيريان,
MD, پزشكي, ۱۳۸۸

مقالات منتشر شده

دکتر بهار اشجعی موفق به چاپ 40 مقاله در ژورنال های بین المللی در زمینه بیماری های اطفال شدند که در تعداد زیادی از آن ها مطال نو در زمینه جراحی اطفال بیان شده است.

دکتر بهار اشجعی موفق به ثبت چندین اختراع در زمینه جراحی اطفال شدند که در سایت های بین المللی ثبت اختراع قابل مشاهده هستند.

1- Evaluation of Children with Undescended Testes Referred to Children’s Medical Center in 5 years

Authors: Ashjaei B, Moghtaderi M, Javadilarijani F, et al Journal of Pediatric Nephrology, Vol.5, No.3, Year. 2017,

2- Evaluation of the effect of one-stage transanal endorectal pull-through (TERPT) technique on defecation in patients with Hirschsprung’s Disease over the last 10 years in Tehran Pediatrics Medical Cente

Authors: Maryam Ghavami Adel 1 Bahar Ashjaei 1 Sima Sinafar Leili Maghbouli 2 Jaleh Parizad 3 Behdad Gharib Rahman Khosravi 1* 1 4
Iranian Journal of Pediatric Surgery, Vol.3, No.2, Year. 2017,

3- Solid Pseudo-Papillary Tumor of the Pancreas

Authors: Ashjaei B* and Noveiry BB
Austin Surgery Case Report, Vol.3, No.1, Year. 2018,

4- A comparative study of transcutaneous interferential electrical stimulation plus behavioral therapy and behavioral therapy alone on constipation in postoperative Hirschsprung disease children

Authors: Seyedeh-Sanam Ladi-Seyedian a,c , Lida Sharifi-Rad a,b,c, ⁎ , Navid Manouchehri a , Bahar Ashjaei a
Journal of Pediatric Surgery, Vol.52, Year. 2017, Page:177-183,

5- Role of Fecal Calprotectin in Differentiating between Hirschsprung’s Disease and Functional Constipation

Authors: Fatemeh Elham Mahjoub 1,2 , Nasim Zahedi 1 , Bahar Ashjai 3 , Mohammad Taghi Haghi Ashtiani , Fatemeh Farahmand 4 , Maryam Monajemzadeh 1 , Leila Kashi 5 and Heshmat Iranikhah 5 1
Korean Journal of Gstroenterology, Vol.62, No.5, Year. 2013, Page:288-291,

6- Reference Interval for Plasma Free Amino Acids in Iranian Children Using Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography

Authors: Maryam Monajemzadeh, Sedigheh Shams, Shahrzad Mahdavi Izadi, Seerat Elahi, Mohammad Taghi Haghi Ashtiani, 1,2 and Bahar Ashjaei 2,4
Iranian Journal of Pediatrics, Vol.28, No.2, Year. 2018,

7- Transmesenteric internal hernia with sac and volvulus in a 7-month infant with multiple and recurrent episodes of abdominal pain and vomiting: A case report

Authors: Ashjaei Bahar * , Foroutan Pooria, Sherafati Alborz
alliedacademies.org/gastroenterology-and-digestive-diseases, Vol.3, No.1, Year. 2018,

9- Pancreatic pseudopapillary tumor in association with colonic polyposis

Authors: Fatemeh Farahmand, *Maryam Shoaran, Mohammadreza Fariborzi, Bahar Ashjaei, Maryam Monajemzadeh, Mehrzad Mehdizadeh
Journal of Medicine and Medical Sciences, Vol.3, No.7, Year. 2012, Page:447-451,

10- Case Report: Metal Screw and Appendicitis in a Twenty Eight Month Child

Authors: Ashjaei B* and Monshizadeh A
Austin Surgery Case Report, Vol.2, No.2, Year. 2017,

11- Long-Term Outcome of Children with Biliary Atresia after Kasei Surgery in Iranian Infants

Authors: Mastaneh Moghtaderi * , Mojtaba Gorji, Fatemeh Farahmand, Golamhosein Fallahi and Bahar Ashjai
Pediatrics & Therapeutics, Vol.6, No.1, Year. 2016,

12- Comparison of outcomes of two methods of surgery (J-pouch and ileorectal anastomosis) in children with total colonic aganglionosis, Hirschsprung’s disease

Authors: Ashjaei Bahar*, Nahvi Hedayatollal
alliedacademies.org/gastroenterology-and-digestive-diseases, Vol.3, No.1, Year. 2018,

13- Accessory Caudate Liver Lobe Torsion in a 7-Year Old Boy: Case Report

Authors: Ashjaei B* and Noveiry BB
Austin Surgery Case Report, Vol.2, No.2, Year. 2017,

14- Biliary atresia associated by situs anomalies: 3 case reports

Authors: Ashjaei Bahar*, Mirsharifi Alireza
alliedacademies.org/gastroenterology-and-digestive-diseases, Vol.2, No.3, Year. 2017,

15- The accuracy of ultra-sonographic findings in detection of abdominal tumor size in children (our experience in Children Medical Center)

Authors: Bahar Ashjaei 1 Saeedeh Azary 1 Amin Khalifeh-Soltani 1
Iranian Journal of Pediatric Surgery, Vol.3, No.2, Year. 2017, Page:78-86.,

16- Intrasphincteric Botulinum Toxin Injection in Treatment of Chronic Idiopathic Constipation in Children

Authors: Javad Ahmadi, Saeedeh Azary, Bahar Ashjaei, Pedram Paragomi, Amin Khalifeh-Soltani
Iranian journal of pediatrics, No.Vol 23, No 5: Iran J Pediatr (Oc, Year. 2013,

17- torsion in a neonate Testicular

Authors: Maliheh Kadivar, Sharareh Anari,Bahar Ashjaei
Iranian journal of neonatology, No.2010.Oct.first year.No 1, Year. 2010,

18- Effect of preoperative play interventions on post surgery anxiety

Authors: Javad Mahmoudi Gharaei, Fatemeh Moharari , Zahra Shahrivar, Bahar Ashjaei, Narges Alirezaei, Jaleh Parizad
Iranian Journal of Psychiatry, No., vol 3, No 4, Fall 2008, Year. 2008,

19- Embryonal biliary atresia with Levocardia and Situs inversus

Authors: Farzaneh Motamed, Bahar Ashjaei, Mohammad Sobhani Shshmirzadi
Iranian journal of pediatrics, No.vol 17, No 4, Des 2007, Year. 2007,

20- Fogarty catheter for difficult bronchial foreign body removal

Authors: Arbabi SH, Ashjaei B, Mamishi S
Tehran University Medical Journal, No.Vol 65, supplement 2, 2007, Year. 2007,

21- Study of advantages and disadvan tages of totally implantable venous access device

Authors: J Ahmadi, M Izadyar, B Ashjaei, M Kalantari, H Nahvi, M Joodi, M Vali, V Mehrab
ACTA Medica Iranica, No., vol 44, No 3, May-June 2006, Year. 2006,

22- Study of outcome and complications of anorectal myectomy in children with ultrashort segment Hirschsprung,s disease

Authors: J Ahmadi, B Ashjaei, M Kalantary, H Nahvi, A Ebrahimsoltani, F Nejat, M Joodi, M Vali, V Mehrabi
ACTA Medica Iranica, No.vol 44, No 4, July-August 2006, Year. 2006,

ارائه ها و خلاصه ها

۱- شكم حاد جراحي در كودكان

آموزش مداوم برنامه مدون فوريتهای 4 ويژه پزشكان عمومی
Location: د انشگاه علوم پزشكی تهران
Date: 1389/4/23-1389/4/23
Type : سخنرانی, Lecturer

۲- دستيابی به عروق در احياء پيشرفته قلبی تنفسی كودكان

كارگاه آ موزشي احيا كودكان
Location: د انشگاه علوم پزشكی تهران
Date: 1389/4/23-1389/4/23
Type : سخنرانی, Lecturer

۳- نتايج اثر بخشی تزريق بوتاكس در يبوست كودكان

سي و يكمين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب
Location: سازمان ايرانی مجامع بين  المللي وزارت امور خارجه
Date: 1389/2/18-1389/2/22
Date: 1389/4/23-1389/4/23
Type : سخنرانی, Lecturer

۴- مقايسه نتايج و عوارض پورتو كات در عروق جوگولار داخلی و تحت تر قوه

Location: مركز همايش های بين المللي صدا و سيما
Date: 1389/2/15
Type : سخنرانی, Lecturer

۵- دستيابی به عروق در احياء پيشرفته قلبی تنفسی كودكان

احياء پيشرفته قلبي تنفسی كودكان
Location: مركز طبی كودكان
Date: 1389/2/14-1389/2/15
Type : سخنرانی, Lecturer

۶- دستيابی به عروق در احياء پيشرفته قلبی تنفسی كودكان

احياء پيشرفته قلبی تنفسی كودكان
Location: مركز طبی كودكان
Date: 1389/2/7-1389/2/7
Type : سخنرانی, Lecturer

۷- آبسه ريوی و جراحی

سمينار عفونت و جراحی در كودكان
Location: دانشگاه علوم پزشكی و خدمات
بهداشتی و درمانی شهيد هشتی,
Date: 1388/11/14-1388/11/15
Type : سخنرانی, Lecturer

۸- دستيابی به عروق در احياء پيشرفته قلبی تنفسی كودكان

كارگاه آموزشی احيا پيشرفته قلبی تنفسی كودكان
Location: د انشگاه علوم پزشكی تهران
Date: آ ذر 1388-آ ذر 1388
Type : سخنرانی, Lecturer

۹- دستيابی به عروق در احياء پيشرفته قلبی تنفسی كودكان

همايش سالانه انجمن پزشكان كودكان ايران
Location: مركز همايش های كتابخانه ملي ايران
Date: ارديبهشت 1388-ارد يبهشت 1388
Type : سخنرانی, Lecturer

۱۰- دستيابی به عروق در احياء پيشرفته قلبی تنفسی كودكان

كارگاه پيشرفته قلبی تنفسی كودكان
Location: مركز طبي كودكان
Date:اسفند 1387
Type : سخنرانی, Lecturer

۱۱- دستيابی به عروق در احياء پيشرفته كودكان و نوزادان

كارگاه پيشرفته قلبی تنفسی كودكان
Location: مركز طبی كودكان
Date: دي 1387-د ي 1387
Type : سخنرانی, Lecturer,

۱۲- روشهای مختلف ختنه در كودكان

سومين كنگره سراسری جراحان عمومی ايران
Location: مركز همايش هاي رازی
Date: مهر 1387-مهر 1387
Type : سخنرانی, Lecturer

۱۳- انديكاسيون ACE در بي اختياري مدفوع و نتايج و عوارض

كنگره سالانه جامعه جراحان ايران
Location: مركز همايش هاي رازي
Date: ارديبهشت 1387-ارد يبهشت
Type : سخنرانی, Lecturer

۱۴- مشكلات تغذيه نوزاد بستری از نظر جراحی

سمينار آموزشی تغذيه نوزاد بستری و نحوه برخورد با مشكلات مربوطه
Date: بهمن 1386-بهمن 1386
Type : سخنرانی, Lecturer

۱۵- Evaluation of surgical I.V access in patients in children medical center

نوزدهمين همايش بين المللي بيماريهای كودكان
Location: مجتمع بيمارستاني امام خمينی
Date: مهر 1386-مهر 1386
Type : سخنرانی, Lecturer

۱۶-  ترومای پانكراس و دئودنوم

كنگره سالانه جامعه جراحان ايران
Location: مركز همايش های رازی
Date: ارديبهشت 1386- ارديبهشت
Type : سخنرانی, Lecturer

۱۷-  بررسی تظاهرات مختلف مالروتاسيون در بيماران مراجعه كننده به مركز طبي كودكان از فروردين 1380 تا فروردين 1385

هجدهمين همايش بين المللی بيماريهای كودكان
Location: مجتمع بيمارستانی امام خميني
Date: آبان 1385-ابان 1385
Type : سخنرانی, Lecturer

۱۸- بررسی ميزان بروز GERD بعد از درمان CDH كانژنيتال ديافراگماتيك هرنيا

كنگره بيماری های دستگاه تنفس در جراحی كودكان
Location: دنشگاه علوم پزشكی ايران
Date: 8/85-8/1385
Type : سخنرانی, Lecturer

۱۹- شكم حاد جراحی در كودكان

برنامه آموزش مداوم ويژه متخصصين اطفال
Date: ارديبهشت 1385-ارديبهشت
Type : سخنرانی, Lecturer

۲۰- برخورد با بيمار مبتلا به انواع فتق و فتق عود كرده

برنامه مدون آموزش مداوم ويژه متخصصين جراحي عمومی
Location: بيمارستا ن لاله
Date: بهمن1384
Type : سخنرانی, Lecturer

۲۱- جايگزينی كولون پچ و انديكاسيون و تكنيك و نتايج طولانی مدت آن

برنامه مدون آموزش مداوم ويژه متخصصين جراحی عمومی
Location: بيمارستا ن لاله
Date: بهمن1384
Type : سخنرانی, Lecturer

۲۲- Effectiveness of the usage of hydroquinone topical cream in reduction of hyper pigmentation of surgical scars in children operated in children medical center during 6 months ago

RAZI Congress of Dermatology
Location: مركز همايش هاي رازی
Date: April 2007-April 2007
Type : سخنرانی, Lecturer,

۲۳- Early and late outcome of transanal-anorectal myectomy in patients with ultrashort segment hirschsprung,s disease from 2000 to 2005

2oth Congress of Asian Association of Pediatric Surgery. INDIA. New Delhi
Location: . INDIA. New Delhi,

Date: 12 NOV 2006-15 NOV 2006
Type : سخنرانی, Lecturer,

۲۴- The study of advantages and disadvantages of TIVAD in 50 patients suffering with malignancy from 2000 to 2004

19th congress of Asian Association of Pediatric surgery. Hong Kong, 28 November – 1 December 2004
Location: . Hong Kong
Date: 28/11/2004-1/12/2004
Type : سخنرانی, Lecturer